Ewch at gynnwys

Gŵyl Agor Drysau yw gŵyl theatr ryngwladol Cymru ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc.

12-16 Mawrth

Caiff ei threfnu gan Gwmni Theatr Arad Goch. Cynhelir perfformiadau, gweithdai a sgyrsiau yn nhref Aberystwyth, sef cartref yr ŵyl, ac mewn theatrau ledled Cymru.

Nod yr ŵyl yw rhoi’r cyfle i blant, pobl ifanc a theuluoedd yng Nghymru weld rhai o gynyrchiadau theatr gorau’r byd yn ogystal â rhoi cyfle i raglenwyr a chynhyrchwyr rhyngwladol brofi cyfoeth celfyddydau perfformio Cymru.

Mae hefyd yn darparu gofod ar gyfer deialog ac yn annog cydweithio a rhannu syniadau. Sefydlwyd yr ŵyl yn 1996, ac fe gaiff ei chynnal am y 10fed tro ar 12-16 Mawrth 2024.

Mae gan y digwyddiadau hyn seddi heb eu cadw. Byddwch yn ymwybodol y byddwch yn eistedd yng nghefn yr awditoriwm y tu ôl i’r ysgolion. Os oes angen seddi hygyrch arnoch, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01970 623232.

Rhaglen 2024