Skip to content
Gorffennaf 5ed – Awst 27ain

Ysbrydolwyd printiau a gwaith cyfrwng cymysg diweddar Eleri Jones gan ei magwraeth ar fferm deuluol Trofarth yn Nyffryn Conwy, ger Llanrwst, ac yn enwedig yn ystod y tymor ŵyna. Mae’n esbonio mai’r ddau fis hwn yw’r cyfnod prysuraf a’r mwyaf blinedig o’r flwyddyn i’w theulu ond eto dyma’r cyfnod mwyaf llawen wrth i bawb gyd-dynnu.