Ewch at gynnwys

 

Gŵyl gomedi newydd yn Aberystwyth ym mis Hydref gan Little Wander, y tîm sy’n gyfrifol am Ŵyl Gomedi Machynlleth.

Sut mae’n wahanol i Fach?

Ddechrau mis Mai, mae Machynlleth yn canolbwyntio’n bennaf ar sioeau o waith ar y gweill mewn lleoliadau dros dro yn barod am ŵyl Caeredin. Ers 2010, ry’n ni wedi tyfu o 30 sioe yn denu 500 o ymwelwyr i’n digwyddiad diweddaraf yn 2018 gyda 250 o berfformiadau a chynulleidfa o dros 7,000!

5 mis yn ddiweddarach, ar ben arall y broses greadigol, ry’n ni’n mynd i arddangos ein dewis o’r sioeau gorffenedig, yn barod i fynd ar daith mewn lleoliadau perfformio sy’n bodoli eisoes yn Aberystwyth. Byddwn yn dechrau ym mis Hydref gyda thua 40 o sioeau o nos Wener i nos Sul.

Rhaglen 2024