Ewch at gynnwys

Ysgol Lwyfan i rai 3-11 oed

  • Dysgwch actio, dawnsio a chanu
  • Ymunwch mewn gemau theatr ac ymarferion drama
  • Rhowch eich sgiliau ar waith trwy gymryd rhan mewn sesiynau rhannu yn y stiwdio a pherfformiadau prif lwyfan

Theatr Ieuenctid 12-21 oed

  • Addas ar gyfer dechreuwyr neu’r rhai sydd am fynd â’u sgiliau perfformio i’r lefel nesaf
  • Dysgwch elfennau sylfaenol hyfforddi actorion mewn amgylchedd hwyliog, egnïol a chreadigol
  • Cymerwch ran mewn cynyrchiadau prif lwyfan
  • Datblygwch sgiliau bywyd hanfodol fel gwaith tîm a siarad cyhoeddus

I ddysgu mwy am ein dosbarthiadau dawns neu i gofrestru eich plentyn, cysylltwch â ni yn takepart@aber.ac.uk neu ffoniwch 01970 622888.

Fel arall, gallwch ymuno â’n rhestr aros a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bydd gennym fwy o wybodaeth.

Ymunwch â rhestr aros eich hysgol lwyfan https://aber.onlinesurveys.ac.uk/creative-learning-waiting-list