Ewch at gynnwys

Cynlluniwch eich ymweliad

Gwybod cyn i chi fynd

Ein lleoliad

Cyrraedd Yma

Fe ddewch o hyd i ni yng nghanol Campws Penglais Prifysgol Aberystwyth ar yr A487 i’r gogledd allan o’r dref ar Riw Penglais. Ein cyfeiriad yw Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DE

 

Di-gar

Mae’n hawdd ein cyrraedd ar drên, bws, beic ac ar droed. Mae’r bws 03 yn cysylltu’r dref/gorsaf â Chanolfan y Celfyddydau bob 30 munud o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod y tymor.


Ar y trên

Mae trenau yn rhedeg yn syth i Aberystwyth o Birmingham, Yr Amwythig, Y Drenewydd a Machynlleth, bob 1-2 awr.


Yn y car

Mae’r troad i’r campws o’r A487 wrth i chi fynd i’r gogledd allan o ganol y dref i gyfeiriad Machynlleth, ac mae digon o arwyddion. Mae meysydd parcio mawr yn agos i Ganolfan y Celfyddydau ac ar y campws sydd am ddim i gwsmeriaid fin nos ar ôl 5pm ac ar benwythnosau. Os ydych yn ymweld â ni yn ystod y dydd, dylech ddilyn yr arwyddion i’r Maes Parcio Ymwelwyr, a chodir tâl bach am hyn.


1

Oriau agor

Dydd Llun - Dydd Sadwrn 9yb - 11yh

Dydd Sul 12yh - 8yh

Swyddfa Docynnau

DyddLlun-DyddSadwrn: 10yb - 8yh
DyddSul: 1.30yh - 5.30yh

Caffi

DyddLlun-dyddGwener: 10yb - 8yh
DyddSadwrn: 9yb - 8yh
DyddSul: 12yh - 5yh

Oriel 1

DyddLlun-DyddMercher: 10yb - 5yh
DyddIau-DyddSadwrn: 10yb - 8yh
DyddSul: 12yp - 5yh

Oriel Serameg

DyddLlun-DyddSadwrn: 9yb - 8yh
DyddSul: 12yp - 5yh

Siop Canolfan y Celfyddydau

DyddLlun-DyddSadwrn: 10yb - 8yh
DyddSul: 12yb - 5yh