Ewch at gynnwys
Mae Gwobr Ian McKellen yn gyfle gwych i bobl ifanc sy’n frwd dros y celfyddydau creadigol. Mae’n darparu cefnogaeth ariannol a chydnabyddiaeth i’w dawn, ac yn eu helpu i wireddu eu breuddwydion

 

Ynglŷn â’r wobr

Pan ddaeth Syr Ian McKellen i berfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau ym mis Chwefror 2019 ar gyfer ei daith pen-blwydd yn 80 oed, cafodd yr holl arian a godwyd o werthu tocynnau a rhoddion yn ystod ei ymweliad ei gadw’n ddiogel i’w ddefnyddio i gefnogi ein gwaith gyda phobl ifanc.

Er anrhydedd i ddyn mor ysbrydoledig, ac i wneud defnydd da o’r arian hwn, fe wnaethom sefydlu Gwobr Ian McKellen ar gyfer pobl ifanc.

Bob blwyddyn, byddwn yn dyfarnu £500 i unigolyn sy’n dangos potensial artistig ac angerdd dwfn am yr hyn y mae’n ei wneud. Bydd yr arian yn helpu gyda’u hastudiaethau felly mae’n rhaid i’r derbynnydd hefyd fod wedi sicrhau lle ar gwrs astudio ar gyfer y flwyddyn academaidd sydd i ddod.

 

Pwy all gymryd rhan?

Mae’r wobr hon yn agored i unrhyw un rhwng 16 a 25 oed sy’n frwd dros y celfyddydau creadigol ac sydd am barhau â’u hyfforddiant galwedigaethol. P’un a oes gennych ddiddordeb mewn theatr, dawns, celfyddydau gweledol, neu unrhyw beth arall, rydym am eich helpu i gyrraedd eich llawn botensial.

 

Sut i wneud cais

Yn syml, anfonwch fideo byr neu ddatganiad ysgrifenedig atom yn nodi pam eich bod yn angerddol am y celfyddydau creadigol a’r hyn yr ydych yn gobeithio ei gyflawni gyda’ch astudiaethau.

Mae’r ceisiadau cyfredol bellach ar gau, ond byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fyddant yn ailagor.

Ar gyfer pob ymholiad, cysylltwch â lao8@aber.ac.uk.

Enillwyr y gorffennol

2022

Tom Mathias, Diploma Perfformiwr Unawdydd Feiolin ym Mhrifysgol Indiana, Ysgol Cerddoriaeth Jacobs.

2021

Osian Pearson, MA mewn Golygu yn yr Ysgol Ffilm a Theledu Genedlaethol

2020

Cerys Havana Hickman, aml-offerynnwr yn arbenigo yn y delyn deires a phiano, Cerddoriaeth (BMus) yn Goldsmiths, Prifysgol Llundain

2019

Yn y flwyddyn gyntaf, rhannwyd y wobr rhwng Owain Gruffydd, Gradd BA Anrhydedd mewn Actio ym Mhrifysgol Northampton a Laura Baker, Gradd BA Anrhydedd mewn Addysg Bale yn yr Academi Ddawns Frenhinol.