Ewch at gynnwys

Dewch i ddawnsio gyda ni. Dosbarthiadau dawns hwyliog, o ansawdd uchel a chynhwysol i bob oed.

Bydd ein hathrawon yn dysgu bale, modern, tap, a dawnsio stryd i chi, fel y gallwch chi ddatblygu cariad at ddawns.

Rydym yn falch o’n henw da am addysgu gwych.

Image
Image
Image
Image
Image Image
Image Image

Mesur Eich Cynnydd

Sut rydym yn Graddio ac Arholi

Rydym yn dilyn systemau graddio’r Academi Ddawns Frenhinol a Chymdeithas Athrawon Dawns Imperial  ar gyfer bale a modern/tap. Mae’r graddau hyn wedi’u cynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau dawnsio fel hobi, ac mae ein ffocws ar ddatblygu cerddgarwch a mynegiant.

Rhennir dosbarthiadau yn ôl oedran a gallu, ac rydym yn cynnig dosbarthiadau 30 munud, 45 munud, a 60 munud. Ar gyfer myfyrwyr iau, rydym yn canolbwyntio ar gael hwyl a chyflwyno technegau yn raddol.

Mae arholiadau yn ffordd wych o fesur eich cynnydd, ond nid ydynt yn orfodol. Os ydych chi’n bwriadu sefyll arholiadau, bydd angen i chi gael gwersi ychwanegol yn ystod tymor yr arholiadau. Mae’r gwersi hyn yn orfodol ac mae tâl ychwanegol.

Mae ein cyn fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i astudio yn yr ysgolion dawns gorau gan gynnwys Central School of Ballet, Italia Conti, Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance ac Academi Urdang i enwi dim ond rhai.

Ymunwch Heddiw

I ddysgu mwy am ein dosbarthiadau dawns neu i gofrestru eich plentyn, e-bostiwch ni yn takepart@aber.ac.uk neu ymunwch â’n rhestr aros a byddwn mewn cysylltiad cyn gynted ag y bydd gennym fwy o wybodaeth.

Ymunwch â’r rhestr aros