Ewch at gynnwys

Dewch i ddawnsio gyda ni. Dosbarthiadau dawns hwyliog, o ansawdd uchel a chynhwysol i bob oed.

Bydd ein hathrawon yn dysgu bale, modern, tap, a dawnsio stryd i chi, fel y gallwch chi ddatblygu cariad at ddawns.

Rydym yn falch o’n henw da am addysgu gwych.

Image
Image
Image
Image
Image Image
Image Image

Graddau ac Arholiadau

Mae’r Ysgol Ddawns yn dilyn system raddedig yr Academi Ddawns Frenhinol (RAD) ar gyfer Bale a Chymdeithas Imperialaidd Athrawon Dawns (ISTD) ar gyfer Modern & Tap. Mae ‘Graddau’ y ddau sefydliad wedi’u cynllunio ar gyfer plant sy’n mynychu un, dwy neu fwy o wersi’r wythnos ac sy’n mwynhau dawns fel hobi, gan weithio hyd eithaf eu gallu. Rhoddir pwyslais cryf ar ddatblygu rhinweddau dawns cerddorol a mynegiannol.

Rhennir pob dosbarth yn ôl oedran a/neu allu. Mae dosbarthiadau ar gyfer Bale a Symudwyr Bach yn cychwyn o 3 oed, Dawnsio Stryd o 4 oed a Modern a Thap o 5 oed. Maent ar ffurf dosbarthiadau wythnosol o 30 munud, 45 munud, neu 1 awr. Ar gyfer disgyblion iau mae’r pwyslais ar fwynhad wrth i dechnegau gael eu cyflwyno’n raddol, gydag ysgol o gynnydd yn cael ei dilyn trwy’r system Raddau. Mae hyn yn sicrhau nad yw disgyblion yn cael eu gorestyn a bod technegau a geirfa yn cael eu cyflwyno mewn modd pwyllog.

Mae arholiadau’n ffon fesur ddefnyddiol o gyflawniad ac wedi’u cynllunio i fod o fewn cwmpas bron pob disgybl ond nid ydynt yn orfodol. I’r rhai sy’n barod i sefyll arholiadau ac sydd â hanes presenoldeb da, mae angen gwersi ychwanegol fel arfer yn ystod tymor yr arholiadau, er mwyn rhoi mwy o sylw unigol ac i alluogi disgyblion i berfformio’n hyderus a chyfarfod â’r safonau uchel gofynnol. Mae gwersi ychwanegol yn orfodol a chodir tâl ychwanegol am y gwersi hyn, yn ôl disgresiwn yr athrawes ddawns.

Mae cyn ddisgyblion wedi ennill llefydd mewn ysgolion a cholegau dawns proffesiynol megis:

 • Ysgol Bale Ganolog
 • Coleg yr Academi Ddawns Frenhinol
 • Italia Conti
 • Academi Celfyddydau Theatr Mountview
 • Trinity Laban Conservatoire ar gyfer Cerdd a Dawns
 • Dawns Rubicon Caerdydd
 • Ysgolion Addysgiadol y Celfyddydau Llundain
 • Canolfan Ddawns a Drama Glannau Merswy
 • Academi Urdang
 • Ysgol Tring Park ar gyfer y Celfyddydau Perfformio

Ein Dosbarthiadau

RT23 Stryd 5-7 oed

 • Rebecca Thomas
 • 5 i 7 oed
 • Ar gyfer pob lefel o allu

RT23 Stryd A

 • Rebecca Thomas
 • 8 i 10 oed
 • Ar gyfer pob lefel o allu

RT23 Stryd B

 • Rebecca Thomas
 • 11 i 13 oed
 • Ar gyfer pob lefel o allu

RT23 Stryd C

 • Rebecca Thomas
 • 14 oed a throsodd
 • Ar gyfer pob lefel o allu

RT23 Stryd D

 • Rebecca Thomas
 • 16 oed a throsodd
 • Ar gyfer pob lefel o allu

SC23 Dawns Theatr Gerddorol

 • Sarah Cooke
 • 12 i 18 oed
 • Ar gyfer pob lefel o allu

Tap i Oedolion

 • Sarah Cooke
 • 18 oed a throsodd
 • Ar gyfer pob lefel o allu

ISTD Gradd 4 Tap

 • Emma O’Brien
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Gradd 5 Modern

 • Emma O’Brien
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Modern Canolradd*

 • Emma O’Brien
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Gradd 3 Modern

 • Emma O’Brien
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Gradd 2 Tap Grŵp 1

 • Emma O’Brien
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

STD Gradd 5 Modern

 • Emma O’Brien
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Cyfoes Canolradd

 • Emma O’Brien
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

NEWYDD Symudwyr Bach a Fi (18 mis+)

 • Rebecca Thomas
 • 18 mis a throsodd

ISTD Gradd 1 Modern

 • Rebecca Thomas
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Gradd 4 Modern

 • Rebecca Thomas
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Gradd 3 Modern

 • Rebecca Thomas
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Gradd 5 Modern

 • Rebecca Thomas
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD Cynradd

 • Hannah Goodchild
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Gradd 4 Bale RAD

 • Hannah Goodchild
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Gradd 3 Bale RAD

 • Hannah Goodchild
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Gradd 5 Bale RAD

 • Hannah Goodchild
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale Galwedigaethol 10 oed+

 • Hannah Goodchild
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Gradd 2 Tap Grŵp 2

 • Emma O’Brien
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Gradd 3 Modern

 • Emma O’Brien
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Gradd 1 Tap

 • Emma O’Brien
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Modern Canolradd

 • Emma O’Brien
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Gradd 5 Tap

 • Emma O’Brien
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

RT23 Groovers Stryd

 • Rebecca Thomas
 • 3 i 4
 • Pob lefel o allu

ISTD Gradd 4 Modern

 • Rebecca Thomas
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Gradd 3 Modern

 • Rebecca Thomas
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Gradd 6 Modern

 • Rebecca Thomas
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

HG23 Bale i Ddechreuwyr Bach (3 oed+)

 • Hannah Goodchild
 • 3 oed a throsodd

HG23 Bale i Ddechreuwyr Bach (4 oed+)

 • Hannah Goodchild
 • 4 oed a throsodd

Arholiad Bale RAD Cyn-Gynradd

 • Hannah Goodchild
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Gradd 3 Bale RAD *

 • Hannah Goodchild
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Gradd 4 Bale RAD *

 • Hannah Goodchild
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Gradd 5 Bale RAD*

 • Hannah Goodchild
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

PG23 Bale i Oedolion

 • Phillipa Gilbert
 • 18 oed a throsodd
 • Yn agored i ddawnswyr profiadol

Bale RAD InterFound

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD Canolradd

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Gradd 5 Bale RAD

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Tiny Tappers & Mini Moderns

 • Emma O’Brien
 • 4 i 5 oed

Tap Cynradd ISTD

 • Emma O’Brien
 • 6 oed+
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Prosiect Dawns Bach

 • Emma O’Brien
 • Hannah Goodchild
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Symudwyr Bach 2 – 3 oed

 • Rebecca Thomas
 • 2 i 3 oed

Bale RAD Gradd 8

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD Canolradd

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD Sylfaen Uwch

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Pointe i Ddechreuwyr

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD Gradd 4

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD Gradd 6

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD Gradd 7

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

HG23 Bale i Ddechreuwyr Bach (2 oed+)

 • Laura Baker
 • Hannah Goodchild
 • 2 oed a throsodd

Cyflwyniad i Fale Cyn-Gynradd

 • Laura Baker
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale Agored 5 oed+

 • Laura Baker
 • 5 oed a throsodd

Datblygu Technegau Bale Iau

 • Laura Baker
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD Gradd 2 *

 • Laura Baker
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Acro ar gyfer 2-3 oed

 • Niamh O’Brien
 • 2 i 3 oed
 • Pob lefel o allu

Acro ar gyfer 4-6 oed

 • Niamh O’Brien
 • 4 i 6 oed
 • Pob lefel o allu

Acro ar gyfer 7-9 oed

 • Niamh O’Brien
 • 7 i 9 oed
 • Pob lefel o allu

Acro ar gyfer 10 oed+

 • Niamh O’Brien
 • 10 oed a throsodd
 • Pob lefel o allu

Bale RAD Gradd 5

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD Gradd 7

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

InterFound a Chanolradd

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Pointe Uwch

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

HG23 Bale i Oedolion

 • Hannah Goodchild
 • 18 oed a throsodd
 • Yn agored i bob lefel o allu

Babis Bale a Fi  

 • Hannah Goodchild
 • 18 mis a throsodd

SC23 Dawnswyr Del (18mis+)

 • Sarah Cooke
 • 18 mis a throsodd

SC23Dawnswyr Del+ (2.5 oed+)

 • Sarah Cooke
 • 2.5 oed a throsodd

Tap Cynradd ISTD

 • Sarah Cooke
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Modern Cynradd ISTD

 • Sarah Cooke
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Gradd 1 Tap

 • Sarah Cooke
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

ISTD Gradd 1 Modern

 • Sarah Cooke
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

SC23 Dawns Theatr Gerddorol

 • Sarah Cooke
 • 11 oed a throsodd
 • Yn agored i bob lefel o allu

Bale RAD Gradd 1

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD Cynradd (Arholiad)

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Pointe Canolradd

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD Gradd 6

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD Gradd 4

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Pointe Paratoadol

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD InterFound

 • Phillipa Gilbert
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD Cynradd Grŵp A

 • Laura Baker
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD Cynradd Grŵp B

 • Laura Baker
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale i Ddechreuwyr Bach (3 oed+)

 • Laura Baker
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD Cynradd (Arholiad)

 • Laura Baker
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale RAD Cyn-Gynradd Grŵp C (Arholiad)

 • Laura Baker
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

LB23 PBT Hŷn

 • Laura Baker
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Bale i Ddechreuwyr Bach

 • Laura Baker
 • 2.5 oed  throsodd

Bale RAD Gradd 2

 • Laura Baker
 • E-bostiwch am ragor o wybodaeth

Ymunwch Heddiw

I ddysgu mwy am ein dosbarthiadau dawns neu i gofrestru eich plentyn mewn dosbarth, e-bostiwch ni ar cymrydrhan@aber.ac.uk, ffoniwch 01970 622888 neu ymunwch â’n rhestr aros a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl pan mae rhagor o wybodaeth ar gael.

Ymunwch â’r rhestr aros