Ewch at gynnwys

Ein cenhadaeth:
Cartref
creadigol
i bawb

Amrywiaeth

Datblygu ymdeimlad cryf o hunaniaeth, perthyn a chysylltiad â’n cymunedau amrywiol

Cymraeg

Arddangos yr iaith Gymraeg, a chreadigrwydd a diwylliant Cymru

Cymuned

Grymuso a chyfoethogi ein cymunedau, cyfranogwyr ac ymarferwyr o Aberystwyth, Canolbarth Cymru a thu hwnt

Cydweithio

Cydweithio, cynnal a chyflwyno artistiaid rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwlado

Cynaladwyedd

Cyflawni arferion cynaliadwy yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol

Image
Image
Image
Image
Image Image
Image Image

Ein Gwerthoedd

Rydym yn greadigol, yn uchelgeisiol, yn gydweithredol, yn groesawgar, yn canolbwyntio ar bobl ac yn gymdeithasol gyfrifol.

Credwn yng ngrym y celfyddydau i drawsnewid cymdeithas ac i newid a chyfoethogi bywydau

Credwn yn y celfyddydau fel glud cymdeithasol i gymunedau, i gysylltu a grymuso unigolion a chreu ymdeimlad o berthyn a hunaniaeth.

Credwn fod y celfyddydau i bawb.

1

Dros y pedair blynedd nesaf mae gennym ni gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer datblygu’r adeilad ffisegol, gyda’r bwriad o fod y Ganolfan Celfyddydau Carbon Niwtral gyntaf yng Nghymru. Mae’r dyfodol yn ein dwylo ni. Mae gennym gyfrifoldeb i ddod â phobl at ei gilydd a chymryd agwedd ar y cyd i’w siapio er gwell.

David Wilson
Cyfarwyddwr

Dysgwch mwy amdanon ni

Darllenwch fwy am ein nodau a’n huchelgeisiau yn ein Cynllun Strategol.