Ewch at gynnwys

Cymryd rhan

Caru perfformio?

Dosbarthiadau a Chyrsiau

Byddwch yn Greadigol

‘Mae creadigrwydd yn heintus. Po fwyaf y byddwch chi’n dysgu ac yn rhoi cynnig ar bethau newydd, y mwyaf y byddwch chi’n tyfu fel person creadigol. Felly rydyn ni’n dod â phobl greadigol at ei gilydd, yn cefnogi’ch syniadau ac yn dod o hyd i gyfleoedd i arddangos eich doniau.”

Amanda Trubshaw
Pennaeth Dysgu Creadigol

Ysgolion a Cholegau

Rydym yn cynnal llawer o weithgareddau ar gyfer ysgolion a cholegau, gan gynnwys gweithdai creadigol mewn cerddoriaeth, dawns, drama, celf, crochenwaith ac ysgrifennu creadigol. Y cyfan wedi’i gynllunio i gyfoethogi’ch addysgu. Gellir cynnal gweithdai yma yng Nghanolfan y Celfyddydau neu gallwn ddod atoch chi.

I drafod cyfleoedd, cysylltwch â Laura Oliver lao8@aber.ac.uk.