Ewch at gynnwys

Dod i adnabod preswylwyr presennol ein stiwdios

Mae preswylwyr presennol y stiwdios yn gymysgedd o fusnesau newydd a sefydledig, i gyd yn gweithio gyda’i gilydd i greu amgylchedd cefnogol.