Ewch at gynnwys

Amrywiaeth o stondinau yn llawn ysbrydoliaeth ar gyfer anrhegion unigryw

Dewch i bori drwy’r amrywiaeth eang o anrhegion sydd ar gael, o grefftau a serameg wedi’u gwneud yn lleol i siocledi a danteithion blasus

Image
Image
Image
Image
Image Image
Image Image

Mae Ffair Grefftau’r Gaeaf Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth 2023 yn addo i fod yn uchafbwynt y tymor Nadoligaidd, gan arddangos talentau crefftwyr ac artistiaid lleol gyda thros 50 o stondinau yn gwerthu amrediad hyfryd o grefftau ac anrhegion.

Gall ymwelwyr ddisgwyl amrediad eang o grefftau unigryw a wneir â’r llaw, yn amrywio o serameg a chrochenwaith i decstiliau, gemwaith a gwaith coed. Mae pob darn yn cael ei grefftio’n ofalus gan artistiaid talentog, gan sicrhau ansawdd uchel a sylw at fanylion.  Un o nodweddion allweddol y ffair yw ei phwyslais ar gefnogi talent leol. Mae llawer o’r artistiaid sy’n arddangos eu gwaith yn dod o Aberystwyth a’r cyffiniau, gan roi cyfle i ymwelwyr ddarganfod a chefnogi’r gymuned greadigol fywiog yn yr ardal.

Mae Ffair Grefftau’r Gaeaf yn llawer mwy na phrofiad siopa yn unig; mae’n ddathliad o’r celfyddydau ac yn fodd i gryfhau’r sîn greadigol leol. Mae’r digwyddiad yn meithrin ymdeimlad o gymuned, gan y gall ymwelwyr sgwrsio â chyd-selogion celf, cyfnewid syniadau, a datblygu cysylltiadau gydag unigolion o’r un meddylfryd.

Hefyd, mae’r ffair yn cyfrannu at dyfiant economaidd y rhanbarth. Trwy arddangos ac hyrwyddo artistiaid lleol, mae’n annog cefnogaeth busnesau bach.

Gyda’i naws Nadoligaidd a’i thoreth o dalent artistig, mae Ffair Grefftau’r Gaeaf yn ddigwyddiad y dylai unrhyw un sy’n chwilio am anrhegion unigryw a meddylgar ymweld ag ef. Os ydych yn chwilio am ddarn hyfryd o emwaith, addurniad Nadolig wedi’i wneud â llaw, neu eitem decstiliau steilus, ni chewch eich siomi gan yr amrywiaeth eang o grefftau sydd ar gael.

I’r rhai sydd am gymryd hoe fach rhag siopa, mae sinema Canolfan y Celfyddydau yn dangos ffilmiau yn y prynhawn a min nos ac mae ganddi gaffi hyfryd sy’n cynnig golygfeydd ar draws Bae Ceredigion ac yn darparu saladau iachus, bwyd poeth cartref a chacennau blasus tu hwnt! Yn Waffl (Caffi’r Piazza) gweinir hefyd latte sinsir a dewis gwych o bwdinau bendigedig. Hefyd ceir nifer o berfformiadau cerddorol Nadoligaidd byw gan gerddorion lleol i ychwanegu at yr awyrgylch tymhorol. Gallwch hefyd gynllunio eich diwrnod ac wedyn aros ymlaen am berfformiad yn yr hwyr! Mae Ffair Grefftau’r Gaeaf Canolfan y Celfyddydau 2023 yn addo i fod yn brofiad pleserus a difyr i bawb.  Trefnwch ymweliad â’r ffair unigryw hon a darganfyddwch hud crefftau wedi eu gwneud â llaw yn nhref gyfareddol Aberystwyth.

Mae’r Ffair Grefftau ar agor 10am – 8pm Dydd Llun tan Dydd Sadwrn a 12-5pm ar Ddydd Sul. Diwrnod ola’r Ffair yw 22ain Rhagfyr, felly ymwelwch yn fuan!

Bydd artistiaid yn cynnwys:

Moriath Glass
Anita Woods
Carmel Pottery
Natural & Welsh Candles
Siramik
Goetre Farm Preserves
TOLOJA ORCHARDS
duncanandkarenpottery.co.uk
Elin Mair – Janglerins
Hannah Doyle Printmaker
The Shed by The Stream
Iâr Fach yr Haf
Penrhiw Pottery
Celtic Treasure
Myfanwy Brewster
GEMWAITH IOEL JEWELLERY
Jude Riley Marbling
Aled Jenkins welsh slate
Nantyfelin Pottery
BEAMERS
Claire Tuxworth Art
Dan Santillo Photography
Lisa Osborne
Sarah Bunton Chocolates
Crafts Mid Wales
Jules Tattersall. Woodturner
Yvette Brown
Kutis Skincare
ClareBella Designs
Carys Boyle Ceramics
Pretty Little Things
Lifeforms Art
mimmshandmade
PearPrint
Tony White
Penlanlas Cymru Soaps
Katy Mai
Wireworks Jewellery
PENNY SAMOCIUK ART
rag art studios
Dai Davies
David Small Ceramics
CandypatCrafts
Kim Sweet
Twig and Flint
Eastland ceramics
Mopsy Doodles Crafts
Jahooli
Plant on the Wall
Andy Davies Jewellery
Driftwood Designs
Mantle Brewery
1

Oriau agor

Llun - Sadwrn 10am - 8pm

Dydd Sul 12pm - 5pm