Ewch at gynnwys

Ebrill i Mai

Preswyl

Mae Heledd Wyn yn Ffotograffydd ac yn wneuthyrydd ffilm ac yn artist gweledol y amlddisgyblaethol angerddol a phrofiadol, yn gyfarwyddwr ac yn gynhyrchydd straeon dramatig a chynnwys traws-lwyfan creadigol. Mae ei gwaith gweledol, gosodiadau ffilm, ffotograffiaeth a phaentiadau wedi arddangos yn eang. Mae Heledd wedi bod yn dehongli ar ffilm ers pan yn blentyn, gan chwarae gyda golau a symudiad i ddod â chymeriadau, eu hamgylchedd a’u straeon yn fyw. Mae ganddi lygad craff am fanylion ac mae’n mwynhâu dehongli delweddau’n greadigol. Mae Heledd yn dod â gweithred yn fyw trwy’r ffram a’r lens. Mae’n mwynhau archwilio ac arbrofi er mwyn cyfoethogi a datblygu ei gwaith.

Ymeld â Wefan Heledd Wyn