Ewch at gynnwys

Croeso i Gymru!

Diolch i gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru yn 2019, buom mewn partneriaeth â Dream a Dream, sefydliad elusennol yn Bangalore sy’n creu cyfleoedd trwy’r Celfyddydau i bobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig.

Yn ystod mis Hydref 2019 am gyfnod o 10 niwrnod bu Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth yn cynnal gweithrediad sylweddol ar y cyd rhwng bobl ifanc 13-18 oed o Bangalore, India; Ysgol Uwchradd Fitzalan, Caerdydd ac Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan.

 

 

[VIDEOS TO BE EMBEDDED – SEE COMMENTS IN COPY DOC]