Ewch at gynnwys
Hyd 11fed– Rhag 4ydd

Darlunydd ac artist yw Lucy sydd wedi’i lleoli yng Nghilgerran, Sir Benfro. Mae ei gwaith yn cyfuno deunyddiau traddodiadol megis gouache ac inc gyda chelfi digidol, gan greu darnau atmosfferaidd, gweadog sy’n cynnwys animeiddiad, darluniadau, tirluniau a chelf safle-penodol. Mae ymarfer Lucy yn bersonol iawn ac yn cael ei dylanwadu gan y ffyrdd y mae cyflyrau emosiynol mewnol, yn arbennig sensitifrwydd a bregusrwydd, wedi eu plethu’n agos gyda ffenomena allanol: lleoliadau a thirweddau; fflora a ffawna; strwythurau ac arteffactau.