Ewch at gynnwys

Maxime Voidy

Ionawr – Mawrth 2024

Preswyl

Rydym yn hynod o falch i barhau gyda’n rhaglen o breswyliadau rhyngwladol MAGNETIC – menter ar y cyd rhwng Ffrainc a’r Deyrnas Unedig a lansiwyd yn 2022 dan ymbarél Fluxus Art Projects.

Mae’r rhaglen yn seiliedig ar 4 partneriaeth tandem rhwng rhanbarth Ffrengig a chenedl Brydeinig ac rydym yn falch iawn bod Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Cymru yn bartner gyda Llydaw, Frac Bretagne yn Rennes. Gobrwyd y preswyliad i’r artist Maxime Voidy o Lydaw artist o Lydaw â ymchwiliodd ymhellach i’w brosiect Pobl Lleol yn Unig sy’n edrych ar effaith twristiaeth ar gymunedau arfordirol – ac yn enwedig yr argyfwng tai.

Image: Maxime Voidy © François Boucard

Ymweld â Wefan Maxime Voidy

 

Mae Magnetic yn rhaglen gan Fluxux Arts Projects sydd wedi’i gefnogi gan Institut français du Royaume-Uni, yr Institut français, Gweinyddiaeth Diwylliant Ffrainc, Gweinyddiaeth Ffrengig Ewrop a Materion Tramor, Cyngor Celfyddydau Lloegr, Creative Scotland, Cyngor Celfyddydau Cymru/Celfyddydau Cymru Rhyngwladol, Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon, y Cyngor Brydeinig a’u chefnogwyr gwerthfawr a ffrindiau.

Logo Strip for Magnetic ResidenciesMagnetic Residencies Logo