Ewch at gynnwys

Arddangosfa Codi Cymru

22 Ebrill – 5 Mai

Mae’r arddangosfa hon yn archwilio straeon, naratifau a phrofiadau pwerus yr Actifyddion Mae Bywydau Du o Bwys sy’n hyrwyddo’r frwydr yn erbyn hiliaeth ac anghydraddoldeb yng Nghymru, gan ddathlu’r dewrder a’r actifiaeth sydd wedi sbarduno deialog hollbwysig dros gyfiawnder.